Česká vlajka
English flag
Obálka
KartAreal Karting

Olšanská street no. 6
Prague 3

Phone: 281 916 188 
          605 048 245
E-mail: info@kartareal.cz

kartareal

Dear fans and go-karting friends,

  We have bad news for you, unfortunately we have to close our kart centre due to developers interests of building owner. We are closed from 31/12/2013.

  So you have the last chance in these few weeks to visit us and enjoy the most powerful karts in Prague.

  We also informing you, that all coupons, vouchers, tickets and bookings are valid until 30/12/2013. After this date are unvalid without any compensation

  We will try to find new place, about any news we will inform you here. 

 Thanks for your understanding

Yours KartAreal team

RULES

1. 

Organizátor soutěže:

KartAreal – Motokáry Olšany
Olšanská ulice č. 6
Praha 3 

 2. Termín konání soutěže:

Soutěž probíhá nepřetržitě a každý měsíc vyhrává 5 nejrychlejších jezdců

 3. Účast v soutěži:

Soutěžícím se může stát jakákoli fyzická osoba. Podmínkou účasti v soutěži je po hře vyplnění registračního formuláře platnými údaji.

Počet pokusů není omezen, hráč se může zaregistrovat vícekrát a na konci soutěže se bude počítat jeho nejlepší dosažený výsledek.

Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky a uvedou do registračního formuláře pouze pravdivé informace. Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

 4.

Výherce, výhry v soutěži, předání výher, vyhodnocení soutěže:

  • Výhercem se stane 5 hráčů, kteří ve hře během měsíce dosáhnou nejnižšího času. Každému z hráčů se počítá pouze jeho nejlepší výsledek. Každý hráč a jeho IP adresa, případně i prohlížeč má na výhru nárok pouze jednou za období tří měsíců.
  • Výhrou je 1 vstupenka pro každého hráče na  jednu 10minutovou jízdu na motokárách v KartArealu – Motokáry Olšany.
  • Výhra v soutěži bude každému výherci oznámena e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři.
  • Výhra bude pro výherce připravena k vyzvednutí od dne odeslání oznamujícího emailu po termín uvedený v emailu v KartArealu - Motokáry Olšany
  • Soutěž bude vyhodnocena pravidelně začátkem následujícího měsíce.
  • Organizátor nenese žádnou odpovědnost za veškerá rizika a závazky související s výhrami a jejich užíváním.
 5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků.
 6. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 7. Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat právní cestou. Alternativní plnění v penězích se nepřipouští.
 8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
 9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu 5 let od skončení této soutěže.
 10. Soutěžící vyplněním registračního formuláře souhlasí se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze organizátora soutěže – KartAreal Motokáry Olšany (dále jen „Společnost“) a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
 11. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké (viz ustanovení § 116 občanského zákoníku v platném znění). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se nevydá.

Zahrajte si získejte jízdu zdarma

Open hours

Mon - Thu 14:00-22:00
Fri 14:00-23:00
Sat 12:00-23:00
Sun 12:00-22:00
        or. by agreement